Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie

In het nieuwe Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie worden 24 volières gerealiseerd die voldoen aan de hoogste Europese  eisen als het gaat om minimale maten. Als valkenier onderschrijft Jeroen de “Vijf vrijheden van Brambell”, daarom is het deel van het terrein waar de volières staan niet toegankelijk voor bezoekers. Wel is mogelijk om educatieve programma’s bij te wonen in de daarachter gelegen natuurtuin en een drankje te nuttigen in de theeschenkerij.


Wil jij ook sponsor – donateur worden van Stichting voor Valkerij- en Natuureducatie?

Kijk onder de plattengrond voor de mogelijkheden.

Help mee realiseren

Om dit alles te realiseren was er €50.000,- nodig. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door de AFAS Foundation uit Leusden, zodat wij een start kunnen maken met het realiseren van het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.  Het centrum wil bijdragen aan het begrip voor en de kennis van (roof)vogels die horen in een gezonde duurzame leefomgeving in een tijd dat de leefruimte voor veel (grote) vogels verdwijnt of erg beperkt is geworden. Helpt u mee dit unieke project van de grond te krijgen? Wij zoeken hiervoor vrijwilligers die bij willen dragen in welke vorm dan ook. Dat kan met het grasmaaien zijn, met het bouwen en/of schoonhouden van de volières, het voeren van de vogels tot het verzorgen van de koffie, thee en limonade.

Gratis educatie voor kinderen

Het lijkt zo logisch dat kinderen de wereld verkennen. En dat die verkenning ook in de natuur plaatsvindt. Maar buiten in een groene omgeving zijn is voor veel kinderen niet meer vanzelfsprekend. Wij vinden dat het laten beleven en vergroten van de kennis van de valkerij, meer specifiek van (roof)vogels in gevangenschap, inheemse waad-, weide- en rovende vogels, het belang van insecten in de natuur en het leven in de sloot belangrijk is voor onze jeugd. Wij gaan dan ook elke donderdagochtend GRATIS educatieve programma’s verzorgen voor kinderen t/m 12 jaar. In onze programma’s staat “beleven” centraal. Via educatie betrekken wij de kinderen bij de natuur.

Uiteraard is elk donatiebedrag van harte welkom, maar bij een donatie van één van de onderstaande bedragen ontvangt u een voucher voor een educatieve demonstratie of workshop.

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Straat

Postcode

Plaats

Land

Bericht

Bedrag €*Bij een donatie van €25,- :

Toegang tot één van onze educatieve roofvogeldemonstraties in het straks nieuw gerealiseerde Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €25,- :

Toegang tot één van onze educatieve roofvogeldemonstraties in het straks nieuw gerealiseerde Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €75,- :

Toegang tot één van onze workshops (zaterdagen en zondagen) te volgen tot de opening van het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €150,- :

Toegang tot één van onze workshops in het straks nieuw gerealiseerde Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €250,- :

Toegang tot één van onze roofvogel-fotografieworkshop in het straks nieuw gerealiseerde Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €500,- :

Wij verzorgen voor u of uw bedrijf in het nieuwe Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie een privé roofvogelworkshop voor maximaal 8 deelnemers.

Bij een donatie van €750,- :

Wij verzorgen voor u of uw bedrijf in het nieuwe Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie een privé roofvogeldemonstratie.

Sponsor een volière (S) €1500,- 

Sponsor een volière voor een kleine vogel, zoals een torenvalk of witgezicht dwergooruil. Deze volière voldoet aan de Duitse norm als het gaat om minimale maten voor volières. Er zijn nog 3 van deze volières te sponsoren!

Sponsor een volière (M) €2500,- 

Sponsor een volière voor een middelgrote vogel, zoals een buizerd, havik of valk. Deze volière voldoet aan de Duitse norm als het gaat om minimale maten voor volières. Er zijn nog 8 van deze volières te sponsoren!

Sponsor een volière (L) €3250,- 

Sponsor een volière voor een grote vogel, zoals een kuifseriema of een Amerikaanse zeearend. Deze volière voldoet aan de Duitse norm als het gaat om minimale maten voor volières. Er zijn nog 11 van deze volières te sponsoren!

Sponsor een volière (XL) €4500,- 

Sponsor een grote groepsvolière voor een extra grote vogels, zoals gieren, ooievaars en pelikanen. Deze volière voldoet aan de Duitse norm als het gaat om minimale maten voor volières. Er zijn nog 2 van deze volières te sponsoren!

Wilt u Vriend van het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie worden? Dat kan vanaf een gift van € 100,- per jaar (minimaal 5 jaar) en daarmee wordt u lid van onze club van 100. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

TOELICHTING PLANNEN

Het perceel van circa een hectare groot is gelegen in het buitengebied op 350/400 meter van de eerste huizenrij van het dorp. Rondom het gehele terrein komt een groenstrook van 5 meter breed van inheemse beplanting zoals in het plan beschreven, waaronder de sleedoorn, meidoorn en de hondsroos om broedgelegenheden te creëren voor vogels van buitenaf. Dit is naar wens van de welstandscommissie opgenomen in mijn plannen. Het houden van vogels trekt namelijk andere vogels aan, omdat andere vogels intuïtief voelen dat zij niet bedreigd worden.

GEEN DIERENTUIN
Het is belangrijk om te weten dat dit Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie geen dierentuin behelst in welke vorm dan ook, maar om een veld met volières waarin ik mijn roofvogels en uilen wil gaan houden. In mijn interview met het AD van 14 februari jl. heb ik dit nogmaals verduidelijkt: klik hier om het artikel te lezen!

Ik wil namelijk mijn vogels de best mogelijke onderdak gaan bieden, die voldoen aan de strenge Duitse normen als het gaat om minimale maten voor volières, maar ook aan de vijf vrijheden van Brambell. Het is toekomstige bezoekers daarom zelfs verboden om rond te lopen tussen de volières.

PROGRAMMA’S
Bezoekers die workshops en/of demonstraties willen bijwonen worden begeleid naar het daarvoor bestemde terrein, daar waar eenieder een vast (zit)plaats wordt toegewezen. Kinderen kunnen enkel onder begeleiding van ouders de locatie bezoeken. Een bord met verdere veiligheidsinstructies zal bij de entree worden geplaatst. Deze instructies worden nogmaals mondeling herhaalt voor start van demonstratie/workshop. Hierbij wil ik vooral voorlichting geven over het gedrag van roofvogels en uilen, de valkerij en alles wat daar verder bij komt kijken. Deze lessen hebben een hoog educatief gehalte, waardoor ik regelmatig uitgenodigd wordt om deze lessen ook op scholen te geven.

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden zijn dagelijks van 09:00 uur tot maximaal 21:00 uur. Dit zijn de tijden waarin wij programma’s willen gaan verzorgen. Wanneer wij geen programma verzorgen zijn wij dus gesloten, dit geldt ook voor de geplande theeschenkerij! Tijdens een programma is het mogelijk koffie/thee/fris te bestellen in de theeschenkerij. Alcoholische dranken zijn ten strengste verboden in het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. Wij zijn ook niet van plan om bruiloftspartijen te gaan verzorgen, maar willen bruidsparen wel de mogelijkheid bieden hun trouwfotoreportage bij ons uit te breiden met foto’s van en met onze roofvogels en uilen. Zo ook bij een zwangerschap met onze ooievaars.

V.w.b. eventuele werkzaamheden op de zondagen wil ik aangeven dat onze vogels uiteraard een dagelijkse verzorging nodig hebben, maar deze werkzaamheden zijn op die dagen minimaal. Al met al kan ik aangeven dat als wij geen programma’s verzorgen wij gesloten zijn voor alle publiek.

GEDIPLOMEERD EN VERZEKERD
Als professioneel valkenier ben ik lid van de jagersvereniging , lid van de valkeniersvereniging Jacoba van Beieren en ik heb tevens het benodigde diploma “besluit houders van dieren”. Ik beschik over de vereiste jacht- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor alle activiteiten binnen mijn bedrijf. Binnenkort start ik met een herhalingscursus voor EHBO/BHV + AED.

VEILIGHEID
Zoals u kunt lezen vind ik het welzijn van mijn dieren heel belangrijk, maar de veiligheid en welzijn van de mens staat bij mij altijd voorop. Als ik maar 1% twijfel aan betrouwbaarheid van één van de vogels is deze vogel per definitie niet geschikt voor de programma’s die ik verzorg en dan is er ook geen plek voor de betreffende vogel in het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. Nimmer zal ik onnodig risico willen lopen betreffende de veiligheid van de mensen. In de 14 jaar dat ik werkzaam ben als valkenier heeft er nog nooit een incident plaatsgevonden. Ook bij demonstraties op externe locaties, waar soms enkele duizenden mensen aanwezig zijn, heeft er nog nooit ‘n incident plaatsgevonden. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen beschikken wij over een uitgebreide eerste-hulp-koffer en komt er in mijn plannen een AED apparaat te hangen aan de buitenkant van de bedrijfsruimte. Uiteraard is deze AED ook voor de bewoners uit de omgeving bij calamiteiten te gebruiken.

VOORKOMING VAN FAUNAVERVALSING
Tijdens trainingen en programma’s mogen onze vogels “vrije” vluchten maken. Tijdens deze vluchten zijn de vogels voorzien van een zender om faunavervalsing tegen te gaan. Deze zender is een onderdeel van een radio telemetrieset, waarmee je als valkenier je vogel ten alle tijden snel kunt terugvinden. In de 14 jaar dat ik werkzaam ben als valkenier ben ik nog nooit een vogel kwijtgeraakt. Tevens worden onze vogels getraind op basis van een wederzijdse vertrouwensband en laten het vooral niet draaien om eten of honger. Ik heb liever dat mijn vogel niet vliegt en geen honger heeft, dan dat hij moet vliegen omdat hij honger heeft. Dit gaat namelijk tegen mijn principes in. Door het niet te laten draaien om voedsel, maar om vertrouwen hebben de vogels niet de behoefte om achter prooien aan te gaan. Juist deze manier van trainen maken de vogels betrouwbaar en wordt het risico tot faunavervalsing voorkomen.