Overlastbestrijding en Broedpreventie

Overlastbestrijding
Het verjagen van vogels met onze roofvogels is een effectieve methode, het bestrijdt op een ecologisch verantwoorde manier de overlast. Deze methode blijkt zeer efficiënt, maar zolang er voor de overlast veroorzakende vogels op de locatie de gelegenheid tot foerageren (het zoeken en vinden van voedsel) blijft zal herhaalde of permanente inzet van deze methode noodzakelijk zijn.

De dreiging van een natuurlijke vijand, zoals roofvogels, is voor overlast veroorzakende vogels vaak al voldoende om hun heil elders te gaan zoeken. Overlastbestrijding met roofvogels vraagt echter meer techniek dan met een roofvogel rondwandelen of deze laten rondvliegen.

Mits op de juiste wijze ingezet en door regelmatige aanwezigheid zal de roofvogel een territorium opbouwen dat door de overlast veroorzakers wordt erkend.
De inzet van roofvogels kent vele voordelen zoals o.a.:

• Milieuvriendelijk
• Ecologisch verantwoord
• Veilig en onschadelijk voor mensen, gebouwen etc.
• Geruisloos

Broedpreventie
Naast het oplossen van overlastproblemen is het natuurlijk van belang dat toekomstige problemen met broedende vogels worden voorkomen. Het broedvrijhouden van (toekomstige) bouwterreinen en olieraffinaderijen is dan ook één van de specialismen van Settels Roofvogels. Op deze plekken wordt gebiedsbeheer toegepast, waarmee wordt voorkomen dat vogels daar gaan nestelen.

Wet natuurbescherming;

De Wet natuurbescherming stelt kaders, waarbinnen broedpreventie mogelijk is. Dankzij onze diervriendelijke aanpak opereren wij binnen deze kaders. Het toepassen van gebiedsbeheer betekent onder andere dat door middel van getrainde honden en roofvogels wordt voorkomen dat vogels hun toevlucht proberen te vinden op locaties waar dat niet gewenst is. Onze honden en vogels speuren deze plaatsen feilloos op. Onze pointer bijvoorbeeld is uitermate geschikt om grote open vlaktes te beheren.

Wilt u meer informatie over onze diensten of wilt u eerst uw situatie met ons bespreken, zodat wij samen een passende en adequate oplossing kunnen vinden, neem dan contact met ons op via info@settels-roofvogels.nl of via onderstaande contactpagina.

Ga hier naar onze contactpagina!