Met de jacht in Nederland wordt het jagen op de vijf wildsoorten bedoeld. Jeroen Settels is als jager wettelijk bevoegd om, in afwijking van de verboden beschermingsregimes, te jagen op de vijf wildsoorten in het daarvoor bepaalde jachtseizoen:

  • Fazant
  • Konijn
  • Houtduif
  • Haas
  • Wilde eend

Wij zijn altijd opzoek naar jachtgrond voor zowel de jacht met het geweer (minimaal 40 hectare aaneengesloten) als voor de jacht met een roofvogel (geen minimum perceel-oppervlakte). Mocht u iets hierin voor ons kunnen betekenen horen we uiteraard graag van u!