CENTRUM VOOR VALKERIJ- EN NATUUREDUCATIE

Mijn naam is Jeroen Settels en van kinds af aan heb ik altijd iets met vogels gehad. Ruim 15 jaar geleden ben ik hobbymatig begonnen met valkenieren en besloot in 2012 mijn beroep ervan te maken. Settels Roofvogels, zo heet mijn valkerijbedrijf, verzorgt sindsdien educatieve programma’s waarin ik mijn passie, kennis en fascinatie voor de valkerij, de roofvogels en alles wat daarbij komt kijken met anderen kan delen. Mijn grootste wens is om een Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie op te zetten, voornamelijk gericht op roofvogels en uilen. Hiermee bedoel ik niet alleen de orde roofvogels of uilen, maar ook andere rovende vogels, zoals ooievaars, reigers en pelikanen. In 2017 heb ik samen met mijn vrouw Kim besloten mijn dromen om te zetten in werkelijkheid. Na mijn hele leven in Leusden te hebben gewoond hebben wij eind 2017 onze droomplek gevonden in Bunschoten-Spakenburg en zijn we begonnen met al onze plannen op papier te zetten. Medio 2018 is er mooi ontwerp (zie onderstaande tekening) tot stand gekomen. Samen met familie, mijn team, vrienden en vrijwilligers zijn wij er klaar voor om ons eigen “CENTRUM VOOR VALKERIJ- EN NATUUREDUCATIE” te realiseren!HET PERCEEL
Het perceel aan de Groeneweg staat bijna een halve kilometer af van de eerste huizenrij van Bunschoten-Spakenburg, dat is optisch dichtbij, maar feitelijk veraf. Rondom het gehele terrein komt een groenstrook van 5 meter breed van inheemse beplanting zoals in het plan beschreven, waaronder de sleedoorn, meidoorn en de hondsroos om broedgelegenheden te creëren voor vogels van buitenaf. Dit is naar wens van de welstandscommissie opgenomen in mijn plannen. Het houden van vogels trekt namelijk andere vogels aan, omdat andere vogels intuïtief voelen dat zij niet bedreigd worden.

GEEN DIERENTUIN
Het is belangrijk om te weten dat het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie geen dierentuin behelst in welke vorm dan ook. Het is een weide met volières waarin de roofvogels en uilen gehouden worden met daarachter een natuurtuin. In een interview met het AD van 14 februari jl. 2020 heb ik dit nogmaals verduidelijkt: klik hier om het artikel te lezen!

Het plan is om de vogels de best mogelijke onderdak te gaan bieden, die voldoen aan de strenge Duitse normen als het gaat om minimale maten voor volières, maar ook aan de vijf vrijheden van Brambell. Het is toekomstige bezoekers daarom verboden om rond te lopen tussen de volières.

PROGRAMMA’S
Bezoekers die educatieve workshops en/of demonstraties willen bijwonen worden begeleid naar het daarvoor bestemde terrein, daar waar eenieder een vast (zit)plaats wordt toegewezen. Kinderen kunnen enkel onder begeleiding van ouders de locatie bezoeken. Een bord met verdere veiligheidsinstructies zal bij de entree worden geplaatst. Deze instructies worden nogmaals mondeling herhaalt voor start van demonstratie/workshop. Hierbij willen wij vooral voorlichting geven over het gedrag van roofvogels en uilen, de valkerij en alles wat daar verder bij komt kijken. Deze lessen hebben een hoog educatief gehalte, waardoor wij regelmatig uitgenodigd worden om deze lessen ook op scholen te geven.

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden zijn de tijden waarin wij programma’s gaan verzorgen. Wanneer wij geen programma verzorgen zijn wij dus gesloten. Vóór een programma is het mogelijk koffie/thee/fris te nuttigen in “de Paardenstal”. Alcoholische dranken zijn ten strengste verboden op het terrein van het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. Wij zijn niet van plan om bruiloftspartijen te gaan verzorgen op onze locatie, maar wij bieden bruidsparen wel de mogelijkheid om bij ons hun trouwfotoreportage uit te breiden met foto’s van en met onze roofvogels en uilen. Zo ook bieden wij de mogelijkheid om bij een zwangerschap een fotoreportage te maken met onze ooievaars.

V.w.b. eventuele werkzaamheden op de zondagen behelst enkel de dagelijkse verzorging van onze vogels, er worden dan geen programma’s ingepland. Nogmaals, als wij geen programma’s verzorgen zijn wij gesloten voor alle publiek.

GEDIPLOMEERD EN VERZEKERD
Als professioneel valkenier ben ik lid van de jagersvereniging , lid van de valkeniersvereniging Jacoba van Beieren en beschik ik over het benodigde diploma “besluit houders van dieren”. De vereiste jacht- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen voor alle activiteiten aangaande de bedrijfsvoering zijn afgesloten.

VEILIGHEID
Zoals u kunt lezen vinden wij het welzijn van onze dieren heel belangrijk, maar de veiligheid en welzijn van de mens staat bij ons altijd voorop. Als wij maar 1% twijfelen aan betrouwbaarheid van één van de vogels is deze vogel per definitie niet geschikt voor de programma’s die wij verzorgen. Voor de betreffende vogel is er dan ook geen plaats meer in het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. Nimmer zullen wij onnodig risico willen lopen betreffende de veiligheid van de mensen. In de 14 jaar dat ik werkzaam ben als valkenier heeft er nog nooit een incident plaatsgevonden. Ook niet bij demonstraties op externe locaties, waar soms enkele duizenden mensen aanwezig zijn. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen beschikken wij over een uitgebreide eerste-hulp-koffer en komt er in onze plannen een AED apparaat te hangen aan de buitenkant van de bedrijfsruimte. Uiteraard is deze AED ook voor de bewoners uit de omgeving bij calamiteiten te gebruiken.

VOORKOMING VAN FAUNAVERVALSING
Tijdens trainingen en programma’s mogen onze vogels “vrije” vluchten maken. Tijdens deze vluchten zijn de vogels voorzien van een zender om faunavervalsing tegen te gaan. Deze zender is een onderdeel van een radio telemetrieset, waarmee een vogel die wegvliegt ten alle tijden terug te vinden is. In al de jaren dat ik werkzaam ben als valkenier ben ik nog nooit een vogel kwijtgeraakt. Onze vogels worden namelijk getraind op basis van een wederzijdse vertrouwensband en wij laten het vooral niet draaien om eten of honger. Wij zien liever dat een vogel niet vliegt en geen honger heeft, dan dat deze moet vliegen omdat het honger heeft. Dit gaat namelijk tegen onze principes in. Door het niet te laten draaien om voedsel, maar om vertrouwen hebben de vogels niet de behoefte om achter prooien aan te gaan. Juist deze manier van trainen maken de vogels betrouwbaar en wordt het risico tot faunavervalsing voorkomen.

GESCHIEDENIS
De valkerij is op 10 december 2010 erkend door UNESCO als Immaterieel Cultureel Erfgoed voor de mensheid. Al ten tijde van Karel de Grote, die op het Valkhof in Nijmegen kwam en overleed in 814, werd de valkerij op het grondgebied van het huidige Nederland bedreven. De jacht en de valkerij waren adellijke activiteiten. Ook in de provincie Utrecht heeft de valkerij een grote rol gespeeld en hebben er veel valkenjachten plaatsgevonden. Regelmatig werd er ook in deze streek gejaagd met slechtvalken, sakervalken en geervalken op reigers. Deze “plezierjacht” had niet altijd de intentie de prooi te doden. Soms werden gevangen reigers geringd en enige mate wijzer geworden waren deze geringde reigers steeds moeilijker te bejagen. Als een valk een reiger met veel ringen op de grond wist te brengen was het dit een roofvogel van onschatbare waarde en de valkenier die de vogel vloog verdiende hierdoor veel respect onder zijn jachtgenoten. Als graaf, keizer, hertog of bisschop had je een eigen valkenier in dienst die de valken voor je trainde. Zo had ook de bisschop van Utrecht een eigen valkenier in dienst. De bisschop van Utrecht zorgde er rond 1350 tevens voor dat Bunschoten stadsrechten kreeg. Ook is er in het wapen van Bunschoten een adelaar (arend) afgebeeld. Het kan bijna niet anders dan dat dit een teken moet zijn om hier een prachtig en leerzaam Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie te realiseren. Wij willen deelnemers van onze programma’s meer leren over de geschiedenis van de valkerij, maar natuurlijk ook over het ontstaan van Bunschoten en haar prachtige historische landschappen.