Rafiki – Lannervalk

Falco Biarmicus

De lannervalk is een langvleugelige, hoekige valk, die lijkt op een lichte, slanke slechtvalk. De lannervalk komt voor in Zuid-Europa, het Nabije-Oosten en Afrika.

Het leefgebied is zeer gevarieerd, soms droge halfwoestijnen en vlak gebied tot in berggebieden met afwisselend beboste hellingen en open terrein tot op 5000 m boven de zeespiegel. Het leefgebied vertoont overlap met dat van de slechtvalk, maar de lannervalk heeft dan een voorkeur voor de drogere gebieden. Zijn prooien zijn relatief kleine vogels zoals kwartels en duiven.

Luna – Lannervalk

Falco Biarmicus

De lannervalk heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) zeer gering. De grootte van de populatie is niet gekwantificeerd, In Afrika neemt de populatie toe dankzij ontbossingen, waardoor meer open landschappen ontstaan. Ook het houden van scharrelkippen (waarop de valken jagen) is een voordeel. Om deze redenen staat de lannervalk als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

Daisy – Aplomadovalk

Falco femoralis

De aplomadovalk voedt zich voornamelijk met vogels en insecten, die het dier in de vlucht vangt. De aplomadovalk is snel en behendig genoeg om snelvliegende vogels zoals duiven en papegaaien te vangen.

Deze soort bewoont de open of half-open gebieden, zoals prairies en savannes van het Amerikaanse continent. Oorspronkelijk leefde de soort van de zuidelijke Verenigde Staten tot de zuidpunt van Argentinië, maar uit verschillende gebieden (waaronder de Verenigde Staten) is de valk nu verdwenen. Natuurorganisaties zijn bezig met programma’s om de aplomadovalk te reïntroduceren in New Mexico en Texas.