Mijn naam is Jeroen Settels en van kinds af aan heb ik altijd iets met vogels gehad. Ruim 14 jaar geleden ben ik hobbymatig begonnen met valkenieren en besloot in 2012 mijn beroep ervan te maken. Settels Roofvogels, zo heet mijn valkerijbedrijf, verzorgt sindsdien educatieve programma’s waarin ik mijn passie, kennis en fascinatie voor de valkerij, de roofvogels en alles wat daarbij komt kijken met anderen kan delen. Mijn grootste wens is om mijn eigen Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie op te zetten, voornamelijk gericht op roofvogels. Hiermee bedoel ik niet alleen de orde roofvogels of uilen, maar ook andere rovende vogels, zoals; ooievaars, reigers en pelikanen. In 2017 heb ik samen met mijn vrouw Kim besloten mijn dromen om te zetten in werkelijkheid. Na mijn hele leven in Leusden te hebben gewoond hebben wij eind 2017 als gezin onze droomplek gevonden in Bunschoten-Spakenburg en zijn we begonnen met al onze plannen op papier te zetten. Medio 2018 is er mooi ontwerp (zie onderstaande tekening) tot stand gekomen. Samen met familie, mijn team, vrienden en vrijwilligers zijn wij bezig om ons eigen “Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie” te realiseren!

CENTRUM VOOR VALKERIJ- EN NATUUREDUCATIE

In het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie zullen voor de vogels dierentuin-waardige volières gebouwd gaan worden en zal er een demonstratieveld aangelegd worden. Een theeschenkerij om de gasten wat lekkers aan te bieden behoort straks ook tot de mogelijkheden.

HELP MEE REALISEREN

Om dit alles te realiseren is er nog €60.000,- nodig. Wij hopen dit bedrag mede met uw hulp bij elkaar te krijgen, zodat we kunnen starten met het inrichten van ons Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. U kunt helpen middels een donatie aan Settels Roofvogels om dit unieke project van de grond te krijgen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op onze rekening met IBAN nummer NL93ABNA0565577271 t.n.v. Settels Roofvogels met referentie “Donatie”.
Elk donatiebedrag is uiteraard van harte welkom, maar bij een donatie van één van de onderstaande bedragen ontvangt u desgewenst gratis een voucher voor een demonstratie of workshop.

Bij een donatie van €25,- :

Toegang tot één van onze educatieve roofvogeldemonstraties in het straks nieuw gerealiseerde Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €75,- :

Toegang tot één van onze roofvogelworkshops te volgen tot aan de opening van het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €150,- :

Toegang tot één van onze roofvogelworkshops in het nieuw te realiseren Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €250,- :

Toegang tot één van onze roofvogel-fotografieworkshop in het straks nieuw gerealiseerde Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie.

Bij een donatie van €500,- :

Een roofvogelworkshop voor maximaal 8 deelnemers voor u privé of voor uw bedrijf in het nieuw te realiseren Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie .

Bij een donatie van €750,- :

Een privé roofvogeldemonstratie voor u en/of uw bedrijf in het nieuwe Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie tot max. 30 personen.

Wilt u Vriend van Settels Roofvogels worden? Dat kan vanaf een gift van € 100,- per jaar (minimaal 5 jaar) en daarmee wordt u lid van onze club van 100. U ontvangt dan jaarlijks een pakket met privileges, waaronder een uitnodiging voor de jaarlijkse “Club van 100 bijeenkomst”. Meer weten? Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

TOELICHTING PLANNEN CENTRUM

Het perceel van circa een hectare groot is gelegen in het buitengebied op 350/400 meter van de eerste huizenrij van het dorp. Rondom het gehele terrein komt een groenstrook van 5 meter breed van inheemse beplanting zoals in het plan beschreven, waaronder de sleedoorn, meidoorn en de hondsroos om broedgelegenheden te creëren voor vogels van buitenaf. Dit is naar wens van de welstandscommissie opgenomen in mijn plannen. Het houden van vogels trekt namelijk andere vogels aan, omdat andere vogels intuïtief voelen dat zij niet bedreigd worden.

GEEN DIERENTUIN
Het is belangrijk om te weten dat dit Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie geen dierentuin behelst in welke vorm dan ook, maar om een veld met volières waarin ik mijn roofvogels en uilen wil gaan houden. In mijn interview met het AD van 14 februari jl. heb ik dit nogmaals verduidelijkt: klik hier om het artikel te lezen!

Ik wil namelijk mijn vogels de best mogelijke onderdak gaan bieden, die voldoen aan de strenge Duitse normen als het gaat om minimale maten voor volières, maar ook aan de vijf vrijheden van Brambell. Het is toekomstige bezoekers daarom zelfs verboden om rond te lopen tussen de volières.

PROGRAMMA’S
Bezoekers die workshops en/of demonstraties willen bijwonen worden begeleid naar het daarvoor bestemde terrein, daar waar eenieder een vast (zit)plaats wordt toegewezen. Kinderen kunnen enkel onder begeleiding van ouders de locatie bezoeken. Een bord met verdere veiligheidsinstructies zal bij de entree worden geplaatst. Deze instructies worden nogmaals mondeling herhaalt voor start van demonstratie/workshop. Hierbij wil ik vooral voorlichting geven over het gedrag van roofvogels en uilen, de valkerij en alles wat daar verder bij komt kijken. Deze lessen hebben een hoog educatief gehalte, waardoor ik regelmatig uitgenodigd wordt om deze lessen ook op scholen te geven.

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden zijn dagelijks van 09:00 uur tot maximaal 21:00 uur. Dit zijn de tijden waarin wij programma’s willen gaan verzorgen. Wanneer wij geen programma verzorgen zijn wij dus gesloten, dit geldt ook voor de geplande theeschenkerij! Tijdens een programma is het mogelijk koffie/thee/fris te bestellen in de theeschenkerij. Alcoholische dranken zijn ten strengste verboden in het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. Wij zijn ook niet van plan om bruiloftspartijen te gaan verzorgen, maar willen bruidsparen wel de mogelijkheid bieden hun trouwfotoreportage bij ons uit te breiden met foto’s van en met onze roofvogels en uilen. Zo ook bij een zwangerschap met onze ooievaars.

V.w.b. eventuele werkzaamheden op de zondagen wil ik aangeven dat onze vogels uiteraard een dagelijkse verzorging nodig hebben, maar deze werkzaamheden zijn op die dagen minimaal. Al met al kan ik aangeven dat als wij geen programma’s verzorgen wij gesloten zijn voor alle publiek.

GEDIPLOMEERD EN VERZEKERD
Als professioneel valkenier ben ik lid van de jagersvereniging , lid van de valkeniersvereniging Jacoba van Beieren en ik heb tevens het benodigde diploma “besluit houders van dieren”. Ik beschik over de vereiste jacht- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor alle activiteiten binnen mijn bedrijf. Binnenkort start ik met een herhalingscursus voor EHBO/BHV + AED.

VEILIGHEID
Zoals u kunt lezen vind ik het welzijn van mijn dieren heel belangrijk, maar de veiligheid en welzijn van de mens staat bij mij altijd voorop. Als ik maar 1% twijfel aan betrouwbaarheid van één van de vogels is deze vogel per definitie niet geschikt voor de programma’s die ik verzorg en dan is er ook geen plek voor de betreffende vogel in het Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. Nimmer zal ik onnodig risico willen lopen betreffende de veiligheid van de mensen. In de 14 jaar dat ik werkzaam ben als valkenier heeft er nog nooit een incident plaatsgevonden. Ook bij demonstraties op externe locaties, waar soms enkele duizenden mensen aanwezig zijn, heeft er nog nooit ‘n incident plaatsgevonden. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen beschikken wij over een uitgebreide eerste-hulp-koffer en komt er in mijn plannen een AED apparaat te hangen aan de buitenkant van de bedrijfsruimte. Uiteraard is deze AED ook voor de bewoners uit de omgeving bij calamiteiten te gebruiken.

VOORKOMING VAN FAUNAVERVALSING
Tijdens trainingen en programma’s mogen onze vogels “vrije” vluchten maken. Tijdens deze vluchten zijn de vogels voorzien van een zender om faunavervalsing tegen te gaan. Deze zender is een onderdeel van een radio telemetrieset, waarmee je als valkenier je vogel ten alle tijden snel kunt terugvinden. In de 14 jaar dat ik werkzaam ben als valkenier ben ik nog nooit een vogel kwijtgeraakt. Tevens worden onze vogels getraind op basis van een wederzijdse vertrouwensband en laten het vooral niet draaien om eten of honger. Ik heb liever dat mijn vogel niet vliegt en geen honger heeft, dan dat hij moet vliegen omdat hij honger heeft. Dit gaat namelijk tegen mijn principes in. Door het niet te laten draaien om voedsel, maar om vertrouwen hebben de vogels niet de behoefte om achter prooien aan te gaan. Juist deze manier van trainen maken de vogels betrouwbaar en wordt het risico tot faunavervalsing voorkomen.